לא נביא ולא בן נביא אנכי יחד עם זאת לדעתי האישית ואיננה המלצה מעריך  שבועיים שלוש 62-63 לא מופרך
Conversation

Start a conversation, not a fire. Post with kindness.

0 Comments
Login

No Comments Yet

Be the first to share what you think!

Hot articles

Popular posts More

Go Top